Spółdzielnie socjalne

 

Dla­czego warto zało­żyć spół­dziel­nię socjalną? (2009)

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Czas Prze­strzeń Toż­sa­mość, Autor: Cezary Miże­jew­ski
- Pobierz dokument

Dla­czego warto zało­żyć spół­dziel­nię socjalną?

Copy­ri­ght © Sto­wa­rzy­sze­nie Czas Prze­strzeń Toż­sa­mość, Autor: Cezary Miże­jew­ski
- Pobierz dokument

Spół­dziel­nia socjalna

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
- Pobierz dokument

Spół­dziel­nie socjalne

Wydawca © Fun­da­cja Ini­cja­tyw Społecznych-Ekonomiczno Wię­cej infor­ma­cji: www.ekonomiaspoleczna.pl
– Pobierz dokument